top of page

MSDS Hazırlama

Dudak Parlatıcı

Güvenlik bilgi formu(MSDS); İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgedir. Güvenlik bilgi formlarının belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanması ve işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

 

Güvenlik Bilgi Formları, 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” esas alınarak hazırlanır. Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması esnasında sınıflandırmada ise Avrupa CLP tüzüğüne büyük ölçüde uygun olarak yayınlanmış olan 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ve ekleri esas alınır.

Cosmet Group; hammaddeleriniz veya satışa hazır ürünleriniz için en hızlı ve doğru şekilde Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) hazırlanması noktasında çözüm ortağınızdır.

bottom of page