top of page

Takviye Edici Gıdaların Onay Başvuru Dosyası

Hap çeşitleri

Piyasaya arz edilecek her bir takviye edici gıda için onay alınması zorunludur. Takviye edici gıdalar için onay başvuruları T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine yapılır. İthal edilecek takviye edici gıdaların onayında İstanbul ve Ankara il müdürlükleri, yurt içi üretimlerde ise 81 il müdürlüğü yetkilidir.
İthal edilecek takviye edici gıdalarda onay, kontrol belgesine tabi olması durumunda kontrol belgesi başvurusundan önce, kontrol belgesine tabi olmayanlarda ise ön bildirim öncesinde alınır.
Takviye edici gıda kapsamında değerlendirilen ve tüketime hazır halde dökme olarak piyasaya arz edilebilen kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer formlardaki ürünler için piyasaya arz edilmeden önce onay alınması zorunludur.

Tarım il müdürlüklerine yapacağınız takviye edici gıda onay başvuruları için hazırlamanız gereken dokümanların eksiksiz ve yönetmeliğe uygun olmaları onay başvurusunun süresini kısaltması bakımından önem arz etmektedir.

Cosmet Group; takviye edici gıdalarınızın T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliği çerçevesinde onay başvuru dosyanızın hazırlanması, etiketinizin Türk gıda kodeksi gıda etiketleme ve tüketicileri bilgilendirme yönetmeliği çerçevesinde kontrolü noktasında en hızlı ve doğru şekilde çözüme ulaşmanızı sağlar.

bottom of page